DIA
АГЕНЦИЯ ЗА ПРЕВОДИ И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ


   Основен предмет на дейност е превод от и на чужди езици, заверка на документи в различни ведомства, Дирекция Консулски отношения към МВнР и посолства.
   Фирмата има сключен договор №631/95-00-150/2001 с Министерство на външните работи за извършването на официални преводи и работи със “заклети “ преводачи, гарантиращи за верността на преводите.
   Извършваме устни и писмени преводи на различна тематика и с различна сложност в желания от вас срок. Специализирани сме в преводи на проекти с голям обем, в кратки срокове, съобразени с нашите клиенти. Фирмата разполага с квалифицирани преводачи, специализирани в различни типове преводи, в зависимост от спецификата на отделните индустрии и области на дейност. Те осигуряват технически точни и съответствуващи на пазарните изисквания преводи. Преводачите ни имат дългогодишен опит и професионално обучение. При желание на клиента работим с предпочитаната от него терминология при строго специализирани и технически преводи. Гарантираме конфиденциалност и коректност.

   Ще се радваме да Ви бъдем полезни с предлаганите от нас услуги!